Erfaren rådgiver, organisasjonsutvikling — Oslo

Bekk Management Consulting (BMC) er i vekst og har behov for flere erfarne rådgivere innen organisasjonsutvikling.

Send søknad

Organisasjonsutvikling

Våre kunder møter i dag stadig økende krav til fleksibilitet, omstilling og samarbeid på tvers av både enheter og selskaper. Dette må imøtekommes med mer smidige organisasjonsstrukturer og arbeidsmåter samtidig som kritiske driftsfunksjoner må sikres stabile omgivelser. Bedrifter som lykkes med dette har en helhetlig tilnærming, der organisering, prosesser, styring og kultur ses i sammenheng.

Organisatorisk smidighet handler om virksomheters evne til å innovere hyppig og kontinuerlig tilpasse seg endringer i markedet. Vi bistår våre kunder med å bygge og utvikle sine kapabiliteter for bærekraftig vekst – for å bli robuste og fremtidsrettede virksomheter som raskere evner å tilpasse seg endringer i markedet og kundenes behov.

I Bekk tror vi ikke på rammeverk som sannheter. Organisasjonsutvikling er skreddersøm som må ta utgangspunkt i eksisterende organisasjonskultur og eksisterende samhandlingsmønstre. Med det som utgangspunkt kan man benytte elementer fra ulike metodeverk.

Hvem er vi

BMC er eget forretningsområde i Bekk. Vi jobber med et bredt spekter av problemstillinger innen strategi, bruk av data, innovasjon, produktutvikling og organisasjonsutvikling. For å nevne noe.

Vi tror på smart bruk av teknologi, viktigheten av gode team, og evnen til å tenke annerledes. Det gjør oss i stand til å lage løsninger som utfordrer etablerte sannheter, og skape nye muligheter for våre kunder. Dette gjør vi i BMC-team eller i tverrfaglige team sammen med våre øvrige kollegaer i Bekk.

Hvem vi ser etter

Du har høyere utdanning med gode akademiske resultater, og jobber i dag som forretningsutvikler, konsulent, produktsjef eller lignende. Du evner å se de store linjene, sette retning og får med deg folk på veien. Du er nysgjerrig og mener en utforskende og involverende tilnærming gir best resultater.

For å passe inn hos oss er du selvfølgelig faglig dyktig. Du brenner for å jobbe med komplekse problemstillinger, har en genuin forretningsinteresse og interesserer deg for samspillet mellom forretning og teknologi. I tillegg er du ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap.

Et faglig og sosialt miljø

I Bekk ønsker vi å se hverandre lykkes, og vi støtter aktivt opp om dette. Det er stort fokus på kompetanseutvikling, blant annet gjennom fagdager, konferanser, kurs, og våre rundt 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med kulturelle, faglige og sportslige tilbud.

Vi håper du vil forsterke vårt miljø ytterligere med din kunnskap, erfaring og engasjement!

Helena Van de Pontseele

Rekrutteringsansvarlig for management consulting / forretningsrådgiving

974 10 033

helena.pontseele@bekk.no