Hopp til hovedinnhold

Om oss

Etablert våren 2000, med en ambisjon om å bygge noe solid, noe som skulle sette avtrykk. Planen var å få med flinke folk, og la resten komme av seg selv.

Ragnhild (t.v.) og Guro (t.h.) viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Ragnhild (t.v.) og Guro (t.h.) viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Se bilde
Joakim viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Joakim viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Se bilde
Holger viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Holger viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Se bilde
Marlin (t.v.) og William (t.h.) viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Marlin (t.v.) og William (t.h.) viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Se bilde
Kristofer viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Kristofer viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Se bilde
Fredrik viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Fredrik viser frem sitt hobbyprosjekt. Foto.
Se bilde
Mer enn et konsulentselskap

Bekk er et konsulentselskap. Og et felleskap. Et fagmiljø, et kunnskapsverksted, en samarbeidspartner, en pådriver, et sted å vokse. Omtrent 600 nysgjerrigperer, rådgivere og digitale håndverkere som utvikler selskaper og bygger digitale tjenester som hjelper mennesker i hver by og bygd, hver eneste dag.

To typer tjenester

Vi har to brede tjenesteområder, som utfyller hverandre. Det ene er teknologi, design og produktledelse. Her finner du håndverkerne, de som bygger digitale produkter og tjenester som vi alle trenger i hverdagen.

Det andre området er management consulting. Her finner du rådgiverne og forretningsutviklerne som hjelper selskaper med strategisk rådgivning, posisjonering, organisasjonsutvikling og omstilling for å møte økende krav til fleksibilitet og markedsendringer.

Bekkere i en samtale rundt et bord. Foto.
To forretningsrådgivere i en samtale. Foto.
En samarbeidspartner

Vi er gode på samarbeid. En av grunnene til det, er at vi alltid ønsker å jobbe med, ikke for. I praksis betyr det at vi gjerne sitter ute hos kundene våre, i deres lokaler. Vi blir en del av miljøet, vi tar ansvar på lik linje med kunden, vi kjenner på det samme eierskapet til tjenestene og produktene. Og vi løser problemer. Sammen.

Norges Domstoler. Logo.
NAV. Logo.
Digipost. Logo.
Vipps. Logo.
Finanstilsynet. Logo.
Nationaltheatret. Logo.
Digitaliseringsdirektoratet. Logo.
Vy. Logo.
Sparebank1. Logo.
Møller Mobility Group. Logo.
Eika. Logo.
Den norske opera & ballett. Logo.
Statens Vegvesen. Logo.
Kartverket. Logo.
OBOS. Logo.
Nordea. Logo.
Utdanningsdirektoratet. Logo.
Entur. Logo.
En samfunnsaktør

Bekk jobber med virksomhetene som bygger den digitale infrastrukturen hele samfunnet hviler på. Velferd, utdanning, transport, samferdsel, kollektiv, bank, kultur. Bærebjelkene. Det er en rolle som krever at vi tar ansvar. Hver eneste beslutning vi tar, og hvert råd vi gir, hver løsning vi utvikler, skaper ringvirkninger nært og fjernt. For enkeltmennesker og organisasjoner.

For tanter og onkler, bonusmammaer og alenepappaer, landet rundt, døgnet rundt. For folk som trenger å få utbetalt trygd til rett tid, som vil se TV på tre forskjellige enheter, eller som skal reise fra Blommenholm til Bodø via Åndalsnes og tilbake.

Summen av alt vi som selskap gjør, er betydelig. Fra de minste oppdragene til de langsiktige prosjektene. Viktige hver for seg, der og da, men sett i sammenheng en digital infrastruktur og enklere hverdag for alle. Og vi er der, helt i front, og driver utviklingen. Vi er stolte av å ha vært med på fødselen til mange av de viktigste og mest vellykkede digitale initiativene de siste 20 årene. Både som fagmiljø, som selskap og som samfunnsaktør.

Bekkere i en samtale utenfor skur 39. Foto.

Vi gjør mange og forskjellige oppdrag. Hver for seg løser hvert de avgrensede problemer, men ser du de i sammenheng, blir det tydelig: Selskaper, bransjer og Norge beveges og flyttes litt etter litt. Alt henger sammen med alt.

Utsikt fra kantina på skur 39. Foto.
Et fagmiljø

Hvert år arrangerer vi to store heldagskonferanser, av og for bekkere. Vi har et tredvetalls faggrupper, en mengde fagkvelder og temamøter. Pils og programmering, Ping, UXCUP, Labyrinten, Fryd, podkaster. For å nevne noe.

Her finner du en nysgjerrighet, vilje og kraft med rekkevidde langt utenfor våre egne fire vegger. Ut til både kunder og bransje. Fagmiljøet er kanskje den viktigste grunnen til at folk jobber her. Og den viktigste grunnen til at folk vil jobbe her.

Plakat fra fagdag. Foto.
Et sted å vokse

Bekk skal være et godt sted å vokse. Et sted der du får prøve deg frem i trygge omgivelser, være nysgjerrig og sanke erfaringer. Hos oss vil du få ansvar, ta ansvar og gi ansvar. Du vil mestre, du vil feile, du vil øve. Du vil få bryne deg på utfordrende oppgaver sammen med masse flinke folk. Noen ganger er dere knakende uenige, andre ganger finstemte i tankerekkene. Vi vokser, lærer og oppdager hele livet.

I Oslo og Trondheim

Vi har to kontorer, ett i Oslo og ett i Trondheim. I Oslo finner du oss ytterst på Vippetangen. På bryggekanten. I Trondheim finner du oss på Torget. Midt i sentrum, Kongens gate 16.

Skur 38. Foto.
Bekker på verkstedet. Foto.