Erfaren rådgiver, innovasjon og digital produktutvikling — Oslo

Bekk Management Consulting (BMC) er i vekst og har behov for flere erfarne rådgivere innen innovasjon og digital produktutvikling.

Send søknad

Innovasjon og digital produktutvikling

I en digitalisert verden blir produktutvikling stadig mer sentralt for våre kunder. Evnen til raskt å kunne justere, endre eller utvikle helt nye produkter og tjenester er nødvendig for å møte kunders behov. Innovasjonsevne og behov for strategiske samarbeid og partnerskap, blir stadig viktigere for å sikre konkurransekraft. Moderne virksomheter møter disse behovene gjennom tverrfaglig og smidig samarbeid på tvers av tradisjonelle fag- og organisasjonsenheter. Teknologi og forretning sammen skaper fleksible løsninger som sikrer resultater raskere med lavere risiko.

I Bekk bistår vi våre kunder med å utvikle produkter og tjenester, og løfte dem fra tegnebrettet til lønnsom skalering. Og vi hjelper virksomheter med å forbedre egen innovasjonsevne. Alt dette gjør vi solid understøttet av Bekks tekniske kompetansemiljø og smidige fremgangsmåter.

Hvem er vi

BMC er eget forretningsområde i Bekk. Vi jobber med et bredt spekter av problemstillinger innen strategi, bruk av data, innovasjon, produktutvikling og organisasjonsutvikling. For å nevne noe.

Vi tror på smart bruk av teknologi, viktigheten av gode team, og evnen til å tenke annerledes. Det gjør oss i stand til å lage løsninger som utfordrer etablerte sannheter, og skape nye muligheter for våre kunder. Dette gjør vi i BMC-team eller i tverrfaglige team sammen med våre øvrige kollegaer i Bekk.

Hvem vi ser etter

Du har høyere utdanning med gode akademiske resultater, og jobber i dag som forretningsutvikler, konsulent, produktsjef eller lignende. Du evner å se de store linjene, sette retning og får med deg folk på veien. Du er nysgjerrig og mener en utforskende og involverende tilnærming gir best resultater.

For å passe inn hos oss er du selvfølgelig faglig dyktig. Du brenner for å jobbe med komplekse problemstillinger, har en genuin forretningsinteresse og interesserer deg for samspillet mellom forretning og teknologi. I tillegg er du ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap.

Et faglig og sosialt miljø

I Bekk ønsker vi å se hverandre lykkes, og vi støtter aktivt opp om dette. Det er stort fokus på kompetanseutvikling, blant annet gjennom fagdager, konferanser, kurs, og våre rundt 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med kulturelle, faglige og sportslige tilbud.

Vi håper du vil forsterke vårt miljø ytterligere med din kunnskap, erfaring og engasjement!

Helena Van de Pontseele

Rekrutteringsansvarlig for management consulting / forretningsrådgiving

974 10 033

helena.pontseele@bekk.no