Erfaren rådgiver, data — Oslo

Bekk Management Consulting (BMC) er i vekst og har behov for flere erfarne rådgivere innen data.

Send søknad

Dataplattform og innsikt

Våre kunder ønsker å benytte data i stadig større grad – både for å kunne ta bedre beslutninger, men også for å jobbe mer effektivt. Dataplattformer opprettes med formål om å konvertere data til innsikt og handling. For å lykkes med dette trenger virksomheter det riktige tekniske oppsettet, de riktige verktøyene, riktig organisering og riktig kompetanse. Derfor trenger vi deg som ønsker å hjelpe selskaper med en helhetlig tilnærming til å bli en datadrevet virksomhet. Du motiveres både av overordnede problemstillinger innen datastrategi, men også av å bistå med datadrevet innovasjon og hjelpe selskaper med å lykkes med konkrete anvendelser av data og analyse.

I Bekk jobber vi tett på kundene våre og er med på hele leveransen, fra start til slutt. Det å levere innsikt og håndtere økende mengder data er en del av dette. Vi har et stort fagmiljø for data og analyse i Bekk, med blant annet faggrupper innenfor data engineering, maskinlæring og datadrevet rådgivning.

Hvem er vi

BMC er eget forretningsområde i Bekk. Vi jobber med et bredt spekter av problemstillinger innen strategi, bruk av data, innovasjon, produktutvikling og organisasjonsutvikling. For å nevne noe.

Vi tror på smart bruk av teknologi, viktigheten av gode team, og evnen til å tenke annerledes. Det gjør oss i stand til å lage løsninger som utfordrer etablerte sannheter, og skape nye muligheter for våre kunder. Dette gjør vi i BMC-team eller i tverrfaglige team sammen med våre øvrige kollegaer i Bekk.

Hvem vi ser etter

Du har høyere utdanning med gode akademiske resultater, og jobber i dag som forretningsutvikler, konsulent, produktsjef eller lignende. Du evner å se de store linjene, sette retning og får med deg folk på veien. Du er nysgjerrig og mener en utforskende og involverende tilnærming gir best resultater.

For å passe inn hos oss er du selvfølgelig faglig dyktig. Du kan ha bakgrunn fra forretning og en interesse for data, eller ha bakgrunn fra data og analyse med en interesse for forretningsutvikling. Du brenner for å jobbe med komplekse problemstillinger, har en genuin forretningsinteresse og interesserer deg for samspillet mellom forretning og teknologi. I tillegg er du ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap.

Et faglig og sosialt miljø

I Bekk ønsker vi å se hverandre lykkes, og vi støtter aktivt opp om dette. Det er stort fokus på kompetanseutvikling, blant annet gjennom fagdager, konferanser, kurs, og våre rundt 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med kulturelle, faglige og sportslige tilbud.

Vi håper du vil forsterke vårt miljø ytterligere med din kunnskap, erfaring og engasjement!

Helena Van de Pontseele

Rekrutteringsansvarlig for management consulting / forretningsrådgiving

974 10 033

helena.pontseele@bekk.no