Hopp til hovedinnhold

Tekst og innhold

En knapp som ikke konverterer. En tjeneste som ikke helt blir forstått. Av og til er det bare et ord som skal til for å løse et problem. Eller en enkel tekst.

Tekst er på mange måter den forsømte disiplinen innen tjenesteutvikling. Ikke alltid, men altfor ofte, bruker virksomheter for lite tid på hvilke ord en tjeneste trenger.

Klart språk og presis kommunikasjon får for lite fokus i utviklingen av digitale tjenester. Innholdet kommer gjerne på plass helt til slutt, når alt annet er ferdig. Og tekstarbeidet blir ofte gjort av folk som er gode først og fremst i andre fag, og ikke av spesialister på tekst i digitale flater. Alt for få produktteam har en egen UX-forfatter.

Her er noen utfordringer vi tror mange kjenner seg igjen i:

 • Å skrive enkelt er vanskelig.
 • Det blir mye «hva vi tilbyr», og lite «hva betyr det for meg som kunde».
 • Stammespråk og fagterminologi er vanskelig å forstå for kundene.
 • Kundeservice får mange spørsmål fordi innholdet på nettsidene er mangelfullt og utydelig.
 • Innholdsjobben er ofte et dugnadsarbeid; det er mange som bidrar, noe som gjør at språket spriker.
 • Markedsavdelinger (og av og til jurister) gjør skrivejobben UX-forfattere burde ta ansvar for.
Alle produktteam trenger en UX-forfatter

UX-forfattere har som viktigste oppgave å skape sammenhengende og brukervennlige opplevelser gjennom ord og tekst. I tillegg til å skrive handler det om å «designe» tekster som veileder brukerne gjennom en sømløs interaksjon med et produkt eller en tjeneste. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med designere og forretningsutviklere.

Målet er å sikre at brukerne forstår og navigerer produktet på en effektiv måte. Det innebærer å skrive klare, konsise og informative tekster på f.eks knapper, skjemaer, feilmeldinger og veiledninger. Altså, tekster som konverterer og skaper ønsket kundeatferd.

Typiske oppgaver for en UX-forfatter:

 • Produkt- og tjenestebeskrivelser
  Produkt- og tjenestebeskrivelser
  Les mer

  Skrive tekster om produkter og tjenester i et kundeperspektiv som både beskriver og begeistrer. Hva skal fremheves? Hva er tilstrekkelig mengde for å skape riktig forståelse?

 • Mikrotekster
  Mikrotekster
  Les mer

  Designe og skrive små tekster som veileder og konverterer. Fengende titler, forklarende tekster, riktige ord på knapper osv.

 • Feilmeldinger og hjelpetekster
  Feilmeldinger og hjelpetekster
  Les mer

  Skrive klare og hjelpsomme feilmeldinger og veiledninger som hjelper brukere når de først støter på problemer.

 • Brukertesting
  Brukertesting
  Les mer

  Delta i brukertester for å evaluere hvordan brukerne reagerer på skriftlig innhold og identifisere eventuelle utfordringer eller forbedringsområder.

 • A/B-testing
  A/B-testing
  Les mer

  Utføre testing av ulike tekstlige elementer for å finne ut hvilke formuleringer som konverterer og fungerer best for brukerne.

 • Søkeordsoptimalisering
  Søkeordsoptimalisering
  Les mer

  Arbeide med SEO (søkemotoroptimalisering) ved å skrive tekster som forbedrer synligheten i søkemotorer. Ord kan ha overraskende stor betydning.

 • Universell utforming
  Universell utforming
  Les mer

  Sikre klart språk og god tekststruktur for forståelse, lesbarhet og navigasjon for alle brukere.

 • Språkprofil / tone of voice
  Språkprofil / tone of voice
  Les mer

  Utvikle en enhetlig språkprofil og gjenkjennelig «stemme» som gjenspeiler tjenesten og organisasjonens merkevare.


Fem grunner til å bruke mer tid på språk og tekst

1. Godt språk reduserer både usikkerhet
Godt språk skaper tydelighet, trygghet og færre misforståelser. Uforståelig språk fører til at folk ikke får tilgang til rettigheter de har krav på. Offentlige organer faktisk en lovfestet plikt til å bruke klart og korrekt språk.

2. Godt språk reduserer kostnader
En rapport fra KS slår fast at for hver krone du investerer i klarspråk, får du minst 1 krone og 30 øre tilbake. Færre feil, færre henvendelser til kundeservice, færre misforståelser. Det åpenbare har nå blitt et tallfestet faktum: Tekst er viktig! Skriv godt, spar penger!

3. En vanskelig tekst kan være et symptom på et annet problem
Når du kjenner at det er vanskelig å skrive en tekst, at teksten ikke gjør jobben den skal, hva er egentlig grunnen? Kanskje peker teksten på et annet problem som ikke ord kan løse? Kanskje er tilbudet for komplisert, alternativene for like, eller tjenesten for uklar.

4. Godt språk er et konkurransefortrinn
Selskaper som bevisst bruker tekst for å bygge merkevare lykkes oftere. Investeringsplattformen Kron har helt siden konseptstadiet brukt språket som virkemiddel for å skille seg fra konkurrentene. Det har gjort de til et spennende alternativ.

5. Godt språk er ofte det billigste og raskeste tiltaket
Finner ikke brukerne fram? Konverterer ikke knappen? Er det noe som ikke fungerer? Tekst er sannsynlig det enkleste og raskeste tiltaket for å løse problemet.