Hopp til hovedinnhold

Produktledelse og digital forretningsutvikling

Før var det vanlig med prosjektledere som hadde ansvar for at prosjektet ble levert på tid og budsjett. I dag ser vi oftere produktledere som sørger for at vi bygger riktige digitale produkter som skaper konkurransefortrinn, vekst og nye inntektsstrømmer.

Smidig tilnærming, hypotesetesting og forretningsfokus

Nye titler medfører sjelden endringer i seg selv. Sånn sett kan man smile litt av skiftet fra prosjektledere til produktledere. Men bak skiftet ligger viktige endringer i perspektiv.

Der prosjektledelse først og fremst handler om å levere på tid og budsjett, er produktledelse mer orientert mot effektene av produktet man utvikler. Forenklet kan man si at prosjektledere fokuserer på å utvikle funksjonalitet, mens produktledere fokuserer på å skape resultater. Forretningsutvikling har blitt like viktig som prosjektgjennomføring.

Orienteringen mot effekt og resultat kan sees som en konsekvens av særlig tre forhold:

 • 1. Innføring av smidige metoder og kontinuerlige leveranser
  1. Innføring av smidige metoder og kontinuerlige leveranser
  Les mer

  Kortere utviklingssykluser, inkrementelle endringer, hyppige leveranser og kvantitative målinger gjør effekter av ny funksjonalitet og endringer i brukeratferd til et naturlig fokus.

 • 2. Bruk av innovasjonsmetodikk og eksperimentell tilnærming
  2. Bruk av innovasjonsmetodikk og eksperimentell tilnærming
  Les mer

  Produktteam henter inspirasjon fra startup-verden, hvor hypotesetesting, MVP-er og bygge-måle-lære-sykluser er viktige teknikker. Forbedringer i konverteringsrater er her langt mer interessant enn mengde ny funksjonalitet.

 • 3. IT blir en viktig del av forretning
  3. IT blir en viktig del av forretning
  Les mer

  IT er ikke bare IT. Teknologien blir en naturlig del av nærmest all forretningsvirksomhet. Forretningsutviklere blir en del av de digitale produktteamene, og med det kommer en tydeligere oppfølging av effekter og resultater.

Et stort fagmiljø med lang erfaring

Bekk har et stort og aktivt fagmiljø for innenfor produktledelse og digital forretningsutvikling. Vi har flere faggrupper som fokuserer på ulike deler av faget, vi deltar på eksterna arenaer og vi holder kurs og deler erfaringer med kunder og deres fagmiljøer.

Vi i dag et 40-talls fagpersoner med en gjennomsnittlig fartstid i Bekk på over 12 år. Produktledere i Bekk har vært ansvarlig for utviklingen av en rekke viktige og samfunnskritiske digitale produkter for oppdragsgivere som Vy, NAV, SpareBank 1, Entur, Finanstilsynet, Statens vegvesen, Posten og Utdanningsdirektoratet.