Hopp til hovedinnhold

Digitale løsninger og produktutvikling

Smarte og skreddersydde digitale løsninger er en forutsetning for den daglige driften i mange virksomheter. Stadig flere innser at evnen til digital produktutvikling faktisk er et de viktigste konkurransefortinnene de har i kampen om kundene.

Mer selvbetjening. Økt salg. Flere søknader. Bedre kundeservice. Mer effektiv saksbehandling. Raskere tilgang på informasjon. Enklere samarbeid. Bredere beslutningsgrunnlag.

Sjansen er stor for at digitale løsninger er et av flere virkemidler som skal til for å nå noen av disse målene. Sjansen er også stor for at IT og ulike digitale løsninger er blant de mest kritiske faktorene for at virksomheter fungerer i det daglige. Realiteten for mange er at det meste stopper opp om teknologien ikke fungerer. Likeledes opplever mange at digitale løsninger er noe av det som virkelig gir de konkurransefortrinn.

Akkurat som sårbarheten er stor, er mulighetsrommet enormt.

Et av de tyngste fagmiljøene for digital produktutvikling

Bekk har siden oppstarten tidlig på 2000-tallet spesialisert seg på design og utvikling av digitale løsninger og produkter. I over 20 år har vi dyrket en enkel oppskrift:

  • Flinke fagfolk og dyktige håndverkere
  • Tverrfaglig og smidig tilnærming
  • Tett samarbeid med kunde

I løpet av disse årene har vi vært med på utviklingen av mange av de mest toneangivende og samfunnskritiske løsningene innenfor sektorer som velferd, bank, kollektivtransport, samferdsel og utdanning.

Med nærmere 600 designere, teknologer og forretningsutviklere er Bekk et av de største fagmiljøene i Norge for digital produktutvikling. Vi har fagprofiler og spesialister innenfor hele spennet av kompetanse som kreves for å utvikle vellykkede digitale løsninger, fra forretningsutvikling og produktledelse til design og teknologi.

Team og tilnærming er avgjørende

Erfaringen vår er at de to viktigste faktorene som avgjør graden av suksess i utviklingen av digitale løsninger er 1) hvordan du setter sammen teamet ditt og 2) hvilken tilnærming de har til problemet de skal løse.

1. Velfungerende, tverrfaglige team
Digital produktutvikling forutsetter et reelt samarbeid. Velfungerende team kjennetegnes av fagpersoner som trives sammen og som klarer å jobbe sammen mot et felles mål. Om ikke går det trått.

Dessverre, eller kanskje heldigvis, fungerer det dårlig å samle en gjeng godt erfarne eksperter i et og samme team. Det er nettopp variasjon og bredde i fag, bakgrunn, erfaring, alder, interesser og personlighet som gir sunn dynamikk, naturlig arbeidsdeling og kvalitet i arbeidet.

Sørg derfor for variasjon, og sørg for at minst design-, teknologi- og forretningsfagene er representert i teamet. Det er også viktig å involvere folk fra egen organisasjon som kan bidra med kunnskap om det aktuelle domenet, forretningen og virksomheten.

2. Smidig tilnærming med kontinuerlige leveranser
I mer enn to tiår har Bekk vært i front på smidige metoder og kontinuerlige leveranser. All erfaring taler for en slik tilnærming bidrar til å øke treffsikkerheten og samtidig redusere risiko.

Å bygge produktet i kortere sykluser med inkrementelle endringer og hyppige leveranser ut til sluttbruker, åpner det for langt større innsikt i hvordan produktet fungerer – underveis i arbeidet. Innsikten gjør det mulig å justere kursen underveis og sikre at vi faktisk oppnår fastsatte mål.

Tilnærmingen gir samtidig bedre forutsetninger for aktiv sikkerhet- og risikostyring. Å lansere produktet først når «alt er ferdig» representerer større kompleksitet enn å vurdere individuelt en rekke av mindre lanseringer.