Hopp til hovedinnhold

Merkevare, design og brukeropplevelse

Å bygge sterke merkevarer er et håndverk som berører flere fagdisipliner. Kanskje viktigst er design og brukeropplevelse, et fagområde som på sitt beste skaper magi i møtet mellom virksomhet og kunde, tjeneste og bruker.

Design handler om å planlegge, skape og organisere elementer med hensikt å oppnå et bestemt mål. Designfaget består av et omfattende sett med ulike praksiser og teknikker for å forstå, og deretter utforme og utvikle objekter, tjenester eller praksiser som løser problemer for folk.

Resultatet kan være digitalt og fysisk, eller en kombinasjon. Vi trives best når vi lager digitale tjenester eller når vi kombinerer det fysiske og det digitale.

Tverrfaglig tilnærming og kontinuerlige leveranser

I over to tiår har Bekk vært i front på tverrfaglig team og smidige metoder. For oss har design alltid vært en tverrfaglig disiplin, et arbeid som gjøres i samarbeid med teknologer og forretningsutviklere. Likeledes er det et arbeid som leveres kontinuerlig. Med det mener vi at arbeidet brytes opp i mindre deler og leveres fortløpende ettersom det har potensial for å skape verdi.

Tilnærmingen er en del av vårt faglige DNA og noe gjerne som skiller oss fra mange andre designmiljøer. Våre designere diskuterer vel så gjerne problemstillinger og løsningsforslag med teknologer som med andre designere. Hvorfor? Fordi utviklere tilbyr et annet perspektiv og har stor kunnskap om hva som skal til for å realisere ulike løsningsforslag. Erfaringen er at det gir de beste og mest bærekraftige løsningene.

Vår erfaring er at tverrfaglig samarbeid stiller noen spesifikke krav til designere for både trives og lykkes. I listen under finner du noen egenskaper vi mener er særlig viktige.

 • Kvalitet i håndverk
  Kvalitet i håndverk
  Les mer

  Design er et håndverk. Design handler om å skape. Og som i de fleste andre håndverk, kvalitet en konsekvens av målrettet innsats over tid.

 • Åpenhet for andre perspektiver
  Åpenhet for andre perspektiver
  Les mer

  Digital design er ikke en solo-disiplin. I vår del av bransjen er det en forutsetning at man som designer er god til å samarbeide, på tvers av team, med andre designere, med utviklere, forretningsutviklere og andre fagdisipliner – uavhengig hvilket selskap de måtte være ansatt i.

 • Ansvar, initiativ og selvstendighet
  Ansvar, initiativ og selvstendighet
  Les mer

  Som designer i tverrfaglig team er det viktig å kunne ta ansvar, vise initiativ og gjennomføre oppgaver med selvstendighet. Et velfungerende team forutsetter at hver enkelt gjør sin del, og som designer har man ofte en særlig viktig rolle for å sikre både retning og framdrift i teamet.

 • Innsikt, forretningsfokus og brukerfokus
  Innsikt, forretningsfokus og brukerfokus
  Les mer

  Designfagene handler om mer enn formgiving. Design er problemløsing. Det krever innsikt, både i oppdragsgivers domene, forretning og problemstillinger, og brukernes situasjon, motivasjon og hverdag.

 • Nysgjerrighet og kreativitet
  Nysgjerrighet og kreativitet
  Les mer

  Et ønske om å forstå og nysgjerrigheten for hvordan ting egentlig fungerer er en svært nyttig egenskap som designer. Hvem er egentlig brukerne? Hvordan er deres hverdag? Hvordan kan vi løse problemet på enkleste og smarteste måte? Nysgjerrighet er gjerne selve drivkraften i kreativitet og innovasjon.

 • Fleksibilitet og pragmatisme
  Fleksibilitet og pragmatisme
  Les mer

  Ting endrer seg, oppdrag får nye mål, budsjetter blir redusert og folk i teamet blir syke. Jobbhverdagen består også av ikke-planlagte situasjoner, og ikke-planlagte oppgaver som også må løses. Fleksibilitet og pragmatisme er derfor en viktig egenskap for å få team til å fungere.

 • Struktur og metode
  Struktur og metode
  Les mer

  Tverrfaglige team krever struktur og forutsigbarhet for å få fart og flyt i arbeidet. Samarbeid, involvering og forankring med kundens egen organisasjon krever tilsvarende struktur og forutsigbarhet. Evnen til å jobbe metodisk og strukturert er en viktig egenskap for å lykkes som designer.

Et stort fagmiljø med varierte oppdrag

Designere i Bekk har nøkkelroller i mange av teamene som utvikler noen av de viktigste tjenestene innenfor velferd, utdanning, bank, kollektivtransport, samferdsel, underholdning og kultur. Løsninger med og uten brukergrensenitt. Tjenester du kan se og interagere direkte med, og tjenester som er «usynlige» og skaper grunnlag for andre tjenester. I begge tilfeller viktige tjenester som utgjør deler av den digitale infrastrukturen i Norge.

Oppdragsgiverne våre er både små og store virksomheter, etablerte merkevarer og helt nye, offentlige og private. Fellesnevneren er at de gir oss faglig spennende oppgaver og ser på oss som en verdifull ressurs og en viktig samarbeidsparter.

Med nærmere 80 designere er Bekk et av de største designmiljøene i Norge. Vi har fagprofiler som til sammen dekker hele spekteret av design for digitale flater, fra det visuelle og estetiske til det funksjonelle og forretningsmessige:

 • Merkevare
 • Visuell identitet og profil
 • UI / skjermdesign
 • IxD / interaksjonsdesign
 • UX / brukeropplevelsesdesign
 • Tjenestedesign
 • System- og prosessdesign
 • Informasjonsarkitektur
 • Innholdsdesign