Erfaren rådgiver, strategi — Oslo

Bekk Management Consulting (BMC) er i vekst og har behov for flere erfarne rådgivere innen strategi.

Send søknad

Strategi

Strategi skal bidra til å sette en tydelig retning. Enten for selskapet, forretningsområde/-domene eller produktet. Forutsetningene for tradisjonell strategiutforming utfordres blant annet av viktigheten av bærekraft, økt endringstakt, økt viktighet av teknologi og data og et større behov for partnerskap og samarbeid. Vi mener svaret ligger i en mer fleksibel tilnærming til strategi som gir rom for raske endringer i takt med omgivelsene.

Vi jobber ofte med strategi som henger sammen med produkt- og tjeneste utvikling, bærekraft og teknologi. Vi er opptatt av strategier som er godt fundamentert i forståelse av kundene og deres behov, og som lar seg realisere.

Hvem er vi

BMC er eget forretningsområde i Bekk. Vi jobber med et bredt spekter av problemstillinger innen strategi, bruk av data, innovasjon, produktutvikling og organisasjonsutvikling. For å nevne noe.

Vi tror på smart bruk av teknologi, viktigheten av gode team, og evnen til å tenke annerledes. Det gjør oss i stand til å lage løsninger som utfordrer etablerte sannheter, og skape nye muligheter for våre kunder. Dette gjør vi i BMC-team eller i tverrfaglige team sammen med våre øvrige kollegaer i Bekk.

Hvem vi ser etter

Du har høyere utdanning med gode akademiske resultater, og jobber i dag som forretningsutvikler, konsulent, produktsjef eller lignende. Du evner å se de store linjene, sette retning og får med deg folk på veien. Du er nysgjerrig og mener en utforskende og involverende tilnærming gir best resultater.

For å passe inn hos oss er du selvfølgelig faglig dyktig. Du brenner for å jobbe med komplekse problemstillinger, har en genuin forretningsinteresse og interesserer deg for samspillet mellom forretning og teknologi. I tillegg er du ydmyk nok til å vite at de beste resultatene utvikles i fellesskap.

Et faglig og sosialt miljø

I Bekk ønsker vi å se hverandre lykkes, og vi støtter aktivt opp om dette. Det er stort fokus på kompetanseutvikling, blant annet gjennom fagdager, konferanser, kurs, og våre rundt 30 spesialiserte faggrupper som møtes jevnlig. I tillegg har vi et sterkt sosialt miljø med kulturelle, faglige og sportslige tilbud.

Vi håper du vil forsterke vårt miljø ytterligere med din kunnskap, erfaring og engasjement!

Helena Van de Pontseele

Rekrutteringsansvarlig for management consulting / forretningsrådgiving

974 10 033

helena.pontseele@bekk.no