Hopp til hovedinnhold

Strategi

Vi står i en tid preget av raske endringer og komplekse utfordringer. Der det en gang handlet om detaljerte planer for de nærmeste årene, handler strategi i dag om å etablere en klar retning for fremtiden. Nøkkelen til suksess ligger i en fleksibel tilnærming som reflekterer den komplekse virkeligheten vi opererer i.

Strategi er ikke å kun ta én posisjon

I vårt arbeid med kunder setter vi retning gjennom å utforske hvilke posisjoner som er aktuelle å ta. Det handler om å skape forståelse av hvilke mulighetsrom vi skal utnytte nå, hvilke vi skal utforske videre, og hvilke vi må holde øye med, for å kunne ta nytte av de i fremtiden. Slik skaper vi det nødvendige handlingsrommet for å lykkes over tid.

Vi baserer vårt arbeid på noen hovedprinsipper

Kunder og teknologi i fokus. Forståelse av kundeadferd og teknologitrender er sentralt i våre strategiprosjekter. I dag har vi en verktøykasse bestående av både egenutviklede og anerkjente metoder for kunde- og teknologisentrisk strategiarbeid. Vi holder pulsen på det som skjer innen teknologiutvikling, være seg anvendelse av data, produktutvikling, sikkerhetsspørsmål eller informasjons- og løsningsarkitektur.

Implementering som hovedmål. Strategi er ikke kun en papirøvelse, det handler om langsiktig gjennomføring. Vi følger derfor våre prosjekter fra strategi og videre til realisering og justering. Med Bekks ledende teknologimiljø i ryggen, sikrer vi at våre strategiske anbefalinger er gjennomførbare.

Analyser av fremtid, nåtid og fortid som grunnlag for strategiske valg. Enhver organisasjon har en fortid som må tas i betraktning. Vi kombinerer derfor historisk innsikt med fremtidsrettede scenario- og driveranalyser når vi former strategier. Slik sikrer vi at strategier vi utvikler bygger på en realistisk forståelse av forutsetningene og fremtidig usikkerhet.

Nøkkelen til suksess i strategiarbeidet

Vår erfaring er at de som lykkes med strategiarbeidet over tid har hatt særlig fokus på tre elementer. Gjennom dette lykkes man i å utnytte mulighetene som finnes i sine markeder, utnytte konkurransefortrinn og sikre at organisasjonen drar i samme (og riktig) retning. Les mer om dette nedenfor.

 • Engasjerende strategi
  Engasjerende strategi
  Les mer

  En vellykket strategi skapes gjennom bred forankring og inspirerer og mobiliserer hele organisasjonen. Selve realiseringen av strategien hviler på skuldrene til organisasjonens ansatte og samarbeidspartnere, ikke kun ledelsen.

 • Tilpasset en verden i rask endring
  Tilpasset en verden i rask endring
  Les mer

  I en verden som skifter raskere enn noensinne, er det en risiko å basere beslutninger på urealistiske forventninger om fremtiden. Vi må forme strategier på en realistisk vurdering av endringstempoet i omgivelsene, og ofte går utviklingen raskere enn man tror. Det å lykkes krever derfor en evne i organisasjonen til å fatte hyppige strategiske veivalg, som opprettholder en overordnet strategisk retning.

 • Balansert innsikt om kunder og teknologi
  Balansert innsikt om kunder og teknologi
  Les mer

  Kundenes forventinger endrer seg i takt med trender og utviklingen av samfunnet. Teknologi er derfor en viktig premissgiver for hva som blir kundenes behov i fremtiden, men også et verktøy for bedrifter til å imøtekomme kundenes behov. En vellykket strategi må balansere innsikten om både kundens nåværende behov og fremtidens teknologiske trender.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med strategi?

Vi deler gjerne erfaringene våre fra dette arbeidet og tilsvarende problemstillinger. Ta gjerne kontakt med Jonas
for en prat.