Hopp til hovedinnhold

Hvordan lykkes med datadrevet forretningsutvikling?

Data er den nye oljen. Men å utnytte potensialet krever mer enn kun data. Datadrevne virksomheter har integrert bruk av data i sitt DNA. Det gjennomsyrer alt fra kultur til styringsprosesser. Vi har forretningsrådgivere med datakompetanse og tilgang til vårt ledende teknologimiljø som har bred erfaring med å gjøre virksomheter datadrevne.

Datadrevenhet skjer langs flere dimensjoner

Alle virksomheter kan skape verdi ved å utnytte data. For noen betyr dette å bruke data som beslutningsstøtte for første gang. Andre har kanskje en ambisjon om å integrere data som beslutningsstøtte i hele virksomheten. For andre igjen er bruk av data et spørsmål om å ta markedsandeler og etablere seg i nye markeder. Vi er opptatt av å tilpasse vår tilnærming etter kundenes modenhet og behov. Likevel finnes det noen sentrale kjennetegn ved hvordan vi tilnærmer oss arbeid med data, som sikrer at vi skaper varig verdi for våre kunder. Nedenfor kan du lese mer om disse.

Brukerbehov i sentrum. Vi initierer alltid arbeidet med å bli kjent med organisasjonens tilnærming til data i dag og de mest sentrale innsiktsbehovene. Sammen med kunden utarbeider vi et målbilde for hvor virksomheten skal og enes om hvordan vi kommer dit. I noen tilfeller innebærer dette at en fullverdig datastrategi utarbeides. I andre tilfeller nøyer vi oss med å definere effektmål for en analyse som skal gjennomføres, eller en modell som skal utvikles. Slik sikrer vi at vi løser et problem, gjerne ved enkle analyser og modeller i de tilfeller det er formålstjenlig.

Helhetlig virksomhetsutvikling. Å bli en datadrevet virksomhet krever målrettet arbeid langs flere dimensjoner. Data, systemer & programvare, kompetanse, styring & organisering, samt kultur må tilpasses datadrevenhet. I Bekk har vi utviklet en egen metodikk for å utvikle organisasjoner til å bli mer datadrevne. Metodikken bygger blant annet på ferdigutviklede spørsmål for diagnostisering av organisasjonens forbedringspotensial. Slik hjelper vi våre kunder å identifisere målrettede tiltak for å få mer verdi ut av tilgjengelig data.

Hyppig verdivalidering. Vi søker alltid læring så tidlig som mulig. Slik reduseres risikoen for å bruke tid på løsninger som ikke gir verdi. Samtidig bidrar en slik tilnærming til å styrke kulturen for å jobbe datadrevet. I praksis gjør vi dette på flere måter. Vi jobber alltid med et stort fokus på å forstå behovet som skal løses før utvikling av en løsning igangsettes. Når en løsning utvikles fokuserer vi på et og et usecase, i tett samspill med de som kjenner på behovet.

Forretningsmessig og teknisk perspektiv. Vi har både teknisk kompetanse og forretningsforståelse. Dermed lykkes vi med å omgjøre mulighetsrommet som finnes i teknologi og regelverk til forretningsverdi. Bredden vi får som følge av tilknytningen til Bekks teknologimiljø gjør at vi mener vi mener vi er den beste partneren for alle som vil skape datadrevne organisasjoner. Denne bredden gjør oss i stand til å levere alt fra rent forretningsorienterte analyser basert på data til utvikling av dataplattform.

Datadrevenhet skapes gjennom flere suksessfaktorer

Å lykkes med data og analyse handler altså ikke bare om å ha den riktige teknologien og store datamengder - man må også være i stand til å bruke den. Den store verdien får man først når data utnyttes til å løse de viktigste behovene som finnes internt i virksomheten eller hos kundene. Vi ser at flere suksessfaktorer typisk ligger til grunn for at virksomheter lykkes med datadrevenhet:

 • Strategisk retning og forankring
  Strategisk retning og forankring
  Les mer

  I likhet med andre aktiviteter i en virksomhet bør det ligge en tydelig strategi bak større initiativer innen data og analyse. Slik sikres det at arbeidet understøtter forretningsmessige mål og imøtekommer behov. Organisasjoner som lykkes sørger med andre ord for å ha strategier som blant annet beskriver hvordan man skal utnytte data for å videreutvikle dagens produkter og tjenester, skape nyutvikling og innovasjon, eller tilrettelegge for bedre beslutninger internt.

 • En organisasjon tilpasset data og innsikt
  En organisasjon tilpasset data og innsikt
  Les mer

  Data og verktøy er bare toppen av isfjellet. Skal man lykkes må man også tenke på det som ligger under overflaten. De mest datadrevne organisasjonene tilpasser derfor hele organisasjonen til datadrevenhet. Det etableres en kultur som oppmuntrer til bruk av data. Strukturene som finnes forenkler datatilgang og tilgang til informasjon om dataene. Kompetansebygging knyttet til analysearbeid og verktøy incentiveres. Listen kunne vært lenger. Poenget er imidlertid at de mest datadrevne har innsett at datadrevenhet handler om mye mer enn «bare» data.

 • Kombinert forretningsforståelse og analyse
  Kombinert forretningsforståelse og analyse
  Les mer

  Vi tror at innsikt som driver virksomheter fremover skapes når man kombinerer forretningsforståelse med data- og analysekompetanse. For de fleste er det intuitivt at man må ha kompetanse innen data og analyse for å lykkes på dette området. Mange glemmer dog at man må kunne knytte innsikt og analyser opp mot en helthetlig forståelse av organisasjonens forretning og strategi for å skape verdifull beslutningsstøtte.

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre erfaringer med datadrevet forretningsutvikling?

Vi deler gjerne erfaringene våre fra dette arbeidet og tilsvarende problemstillinger. Ta gjerne kontakt med Bendik
Portrettbilde av Bendik. Foto.
for en prat.