Hopp til hovedinnhold

Sanntidspresisjon: Datainn

I samarbeid med Statens Vegvesen har Bekk utviklet Datainn, et system som måler vegtrafikken i sanntid over hele landet.

Kunde:
Statens vegvesen
Tidsperiode:
2017
Dette gjorde vi:
  • Datadrevet utvikling
  • Datamåling
  • Systemutvikling
  • Kontinuerlig utvikling
Arbeidsmann fra Statens vegvesen. Foto.

Big data har for lengst blitt big business, og Statens Vegvesen baserer så godt som all virksomhet på informasjon om trafikkmengder og hastigheter. Datainn lagrer informasjon om hver enkelt passering – kjøretøy, lengde og fart – fra over 1100 målepunkter langs norske veier. Et kvalitetssikret grunnlag for veien videre, som innbefatter alt i fra planlegging av nye veiprosjekter til nyskapende visualisering av data. Vegvesenet har høye ambisjoner om å dele data på en bedre måte enn noen annen etat har gjort tidligere.

Effektiviserer og moderniserer

Vegvesenet har et årlig budsjett på 30 milliarder til veirelaterte formål, og Datainn vil bidra til at de pengene brukes mer effektivt og sparer samfunnet for store kostnader. Systemet har allerede forbedret nøyaktigheten og oppløsningen på Vegvesenets trafikkdata, gitt raskere tilgang til oppdaterte rapporter og samtidig forbedret datakvaliteten, sporbarheten, skalérbarheten og sikkerheten for datainnsamlingen. Et lager som nå inneholder informasjon om mer enn 5 milliarder kjøretøypasseringer. Det krever enorm innsikt og kunnskap for å planlegge, iverksette og vedlikeholde et prosjekt av denne størrelsen. Men det er slikt vi i Bekk trigges av.

Motorvei med biler kjørende. Foto.
Internet of things

Bekk søker kontinuerlig etter løsninger som skyver utviklingen fremover, til samfunnets beste. Derfor gjør Datainn – som et av svært få systemer i Norge – bruk av the internet of things i praksis. Måleutstyret ute langs veiene er tilknyttet et eget mobilnettverk hvor enkeltpasseringer overføres i sanntid inn til applikasjonen. Og fra applikasjonen kan man fjernstyre og oppgradere måleutstyret ute i vegkanten. Applikasjonen som tar i mot og lagrer dataene er utviklet av Bekk. Den bruker Elasticsearch for lagring og rapportering, Akka Cluster for distribuert prosessering og streaming av passeringer, og React og long polling for sanntids visualisering.