Hopp til hovedinnhold

Bank går nye veier

De siste tiårene har vist at ny teknologi endrer hele bransjer og selskaper. SpareBank 1 er ikke noe unntak.

Kunde:
SpareBank 1
Tidsperiode:
2020
Dette gjorde vi:
  • Forretningsrådgivning
  • Konseptutvikling
  • Digital produktutvikling
  • Brukerinnsikt
Mann som kjører bil foran Operaen. Foto.

SpareBank 1-alliansen, som består av 15 norske sparebanker, har de siste årene kontinuerlig utfordret seg selv, og aktivt utforsket nye forretningsmuligheter. Et av deres siste initiativer har vært innenfor mobilitetsmarkedet.

Bekk har vært med i denne satsingen som strategisk rådgiver og bistått i initiativets alle faser, fra innledende strategiske vurderinger via konseptutvikling, pilotering og selskapsetablering til lansering av en ny tjeneste i markedet.

Innledningsvis jobbet prosjektet særlig identifisering av alternative forretningsmuligheter i et mobilitetsmarked i stor endring. Sentralt her var ulike markedsanalyser, analyse av forretningsmodeller og tjenestedesign-metodikk.

Tjeneste for bilabonnement

I dette arbeidet ble bilabonnement identifisert som en av flere spennende forretningsmuligheter. SpareBank 1 besluttet å ta dette området videre, og basert på kvalitativ og kvantitativ innsikt utviklet teamet et konsept og en pilot for en ny bilabonnement-tjeneste. Som en del av dette ble det utarbeidet kapabilitets- og lønnsomhetsanalyser, samt plan for realisering av tjenesten. Konseptet ble innledningsvis testet i markedet i begrenset skala mot reelle kunder, og deretter videreutviklet etter Lean StartUp-prinsipper – med tett involvering av partnere på finansiering, forsikring og bilhold. Dette ble gjort blant annet for å sikre et helhetlig tilbud som også var attraktivt for samarbeidende parter.

Fusjonert med Fleks

Sommeren 2020 ble tjenesten videreført i nytt selskap under navnet SpareBank 1 Mobilitet, for videreutvikling og skalering. Bekk var en sentral rådgiver og partner også i etablering av dette selskapet. Etter ett års drift besluttet selskapet å fusjonere med Fleks, en av de største aktørene i markedet for bilabonnement. Bekk har også vært engasjert som rådgiver for det sammenslåtte selskapet.