Kort om BEKK
Bekk Consulting AS er et norsk konsulentselskap. Vi gjennomfører prosjekter for store private og offentlige virksomheter innen strategisk rådgivning, utvikling av IT-systemer og design av digitale tjenester. Vi er i dag omkring 370 ansatte, og har kontorer i Oslo og Trondheim.
Bekk Open / fagblogg
Gå til Bekk Open
T (+47) 23 35 77 00
F (+47) 23 35 77 01
HOVEDKONTOR OSLO
Akershusstranda 21
Skur 39, Vippetangen
0150 Oslo
POSTADRESSE
Bekk Consulting AS
Postboks 134 Sentrum
0102 Oslo
AVDELING TRONDHEIM
Sluppenveien 17A
7037 Trondheim
POSTADRESSE
Bekk Consulting AS
Postboks 6184 Sluppen
7435 Trondheim
VIS I KART