Visualiseringen viser aktivitet, her og nå, i sanntid. Små og store digitale spor som illustrerer «trykket» i Bekk.

Å løse komplekse problemstillinger med teknologi krever hard jobbing, høy aktivitet og tett samarbeid på tvers av kanaler og disipliner. I alt en strøm av hendelser: meldinger sendes, kode sjekkes inn, løsninger prodsettes.

Bølgen på forsiden er en funksjon av dette. Formen og intensiteten forteller hvor mye det koker i prosjektene – i sanntid. Kraftige bølger, høy aktivitet. Ett «blink», én isolert hendelse. Summen dytter det digitale Norge videre.