Vi leverer rådgivnings-, design- og utviklingstjenester til mange av Norges viktigste selskaper.

Strategi og rådgiving

Posisjonering av virksomheten i en verden med skiftende markedskrav, nye konkurrenter, ny teknologier og endrede rammebetingelser.

 • Forretningsstrategi
 • Multikanal og distribusjon
 • Markeds- og scenarioanalyser
 • Transformasjon og endringsledelse

Digitale løsninger, produktutvikling og innovasjon

Design og utvikling av digitale verktøy, nettløsninger, mobilapplikasjoner og produkter som optimaliserer eksisterende prosesser eller skaper nye forretningsmuligheter og markedsposisjoner.

 • Selvbetjeningsløsninger
 • Interne verktøy og saksbehandlingsløsninger
 • eCommerce og nettløsninger
 • Mobilapplikasjoner

Smidige organisasjoner og smidig kultur

Rigging av organisasjoner og prosesser som støtter opp under krav til fleksibilitet, endringsevne, nye samarbeidsformer og kontinuerlig måling og oppfølging av resultater.

 • Smidige ledelsesprosesser
 • Smidig kultur og tverrfaglig samarbeid
 • DevOps og kontunerlige leveranser
 • OKR og målstyring

Modernisering av applikasjoner og plattformer

Modernisering og utvikling av sentrale it-systemer som støtter opp under forretningskrav som hastighet, flekisbilitet, stabilitet, og sikkerhet.

 • Applikasjonsutvikling og skyplattformer
 • Publiseringsløsninger
 • Arkitektur, ytelse og sikkerhet

Dataplattformer, analyse og innsikt

Bruk av moderne teknologier, dataanalyser og innsiktarbeid i beslutningsprosesser og forretningsutvikling,

 • Maskinlæring og AI
 • Innsikt og analyse
 • Dataplattform og sky

Design, merkevare og brukeropplevelse

Utvikling av sterke merkevarer som posisjonerer selskapet strategisk i markedet, og design av visuelle identeteter og digitale løsninger som skaper brukeropplevelser som varer.

 • Merkevare og visuell identitet
 • Tjenestedesign
 • UX- og UI-design
 • Innhold og UX-writing

Ønsker du en prat om hvordan Bekk kan hjelpe deg og din organisasjon med problemstillinger knyttet til forretningsutvikling, digitalisering og produkt- og tjenesteutvikling, ta kontakt.

Jon Fageraas - portrett

Jon Fageraas

Salgsdirektør

982 19 351

jon.fageraas@bekk.no

Gøril Tronslien

Leder for Trondheimskontoret

481 01 390

goril.tronslien@bekk.no

Harald Krogh

Leder for Management Consulting

952 20 488

harald.krogh@bekk.no