Bekk er en virksomhet drevet av engasjement, arbeidsglede og kreativ frihet. Mennesker som har gjort lidenskap til levebrød.

To personer arbeider
I Bekk er vi flinke til å bygge hverandre opp, utfordre hverandre og, ikke minst, de vi jobber med. Vi motiveres av å drive utviklingen fremover og heve standarden for hva som anses for å være godt levert. Vi inspireres av å spre kunnskap om hva som virker, og hvorfor.

Vi har ingen tro på strømlinjeformede arbeidsplasser. Personlig utvikling og mer erfaring gir grobunn for nye interesser og fagfelt. Og i Bekk kan du bli så god du bare vil. Alle som jobber her nyter stor kreativ frihet og muligheten til å påvirke egen arbeidsdag, sette dagsorden og styre utviklingen av selskapet. Initiativ og engasjement er hardkodet i ryggraden vår, og har skapt en sterk og inkluderende kultur. Og det er ikke et resultat av føringer fra øverste hold. Det er konsekvensen av pur arbeidsglede.

Vi er rundt 400 utviklere, designere, forretningsrådgivere og prosjektledere i Bekk. En miks av erfarne ringrever og duggfriske talenter. Folk som grubler frem elegante løsninger på komplekse problemstillinger, eller utarbeider kloke strategier basert på dyp innsikt. Som forstår de underliggende utfordringene ved godt design, og hvordan de løses på overflaten.

Designer ved arbeidsbord på NAV
Vi har alltid trodd på verdien av å lytte til ulike stemmer og kombinere perspektiver. Vår erfaring er at det gir de beste resultatene. Noen kaller det tverrfaglige team, andre foretrekker å kalle det kryssfunksjonelle team. Uansett handler det om å sette nysgjerrige folk med ulik kompetanse sammen og la de utfylle hverandre. I Bekk har vi en fin bredde av folk med sammensatte egenskaper.

  • Noen har evnen til å omgjøre idéer til faktiske løsninger, til å uttrykke kompliserte konsepter gjennom funksjoner, algoritmer og uttrykk. Kunsten å kunne kode. Vi som ikke har denne evnen ser gjerne på disse med beundring og en viss misunnelse. Teknologene i Bekk er både ingeniører og håndverkere - på en og samme tid. De er generalister og spesialister, frontend-teknologer og fullstack-teknologer. Og noen går all in på backend. Hard core. Felles for alle er nysgjerrighet, lagånd og vilje til å flytte grenser.

  • Designere kommer i mange valører. I Bekk finner du nesten alle. Som selskap lager vi digitale tjenester som lever lenge og gir mening i vanlige folks hverdag. Samtidig skal løsningene realisere forretningsstrategier, innfri kommersielle mål, styrke merkevarer og skape oppmerksomhet, flyt og gode opplevelser. Det krever - og gir rom for - ulike designprofiler. Vi er ikke så opptatt av titler, men hos oss finner du designere som kan faget sitt, enten det er utvikling av visuelle identiteter, interaksjonsdesign, tjenestedesign eller konsept- og produktutvikling.

  • En stor del av hverdagen til alle som jobber i Bekk handler om å gi råd, i små og store spørsmål. Men noen gir mer råd enn andre. For noen består dagene i sin helhet av overordnede spørsmål rundt digitalisering, skydrift, strategi, forretningsmodeller og lønnsomhetsvurderinger. Og hvordan legge forholdene til rette for innovasjon og omstilling, gjerne med utgangspunkt i det digitale. Ofte handler det om å løse problemer gjennom å se helheten - og sammenhenger. Verden forandrer seg, og virksomheter må forandre seg tilsvarende. For å få til det trenger de gode råd.

  • Nær sagt alle prosjekter trenger noen som holder i tømmene. De trenger noen som smører maskineriet og sørger for at arbeidet går framover. Prosjektledernes jobb er å vise vei, legge til rette og holde kontroll. I Bekk har mange av prosjektlederne bakgrunn som utviklere og er selv rå på teknologi. Andre har en tydeligere kommersiell profil og jobber med å lede krevende strategi- og effektiviseringsprosjekter, mens noen har et ståsted i digital produktutvikling og ledelse av kreative prosesser. Hver leder til hver sin oppgave. Kjennetegnet er at de er over snittet gode på struktur, å sette mål, involvering, rammebetingelser og kanskje det viktigste: gjøre andre gode.