Vi ønsker å være et sted for likesinnede som vil endre det som er, til det beste det kan bli. Måten vi gjør det på, er alltid i endring. Bare nysgjerrigheten er konstant.

To personer arbeider

Du er med på å bestemme retningen

I Bekk er vi flinke til å bygge hverandre opp, utfordre hverandre og, ikke minst, de vi jobber med. Vi motiveres av å drive utviklingen fremover og heve standarden for hva som anses for å være godt levert. Vi inspireres av å spre kunnskap om hva som virker, og hvorfor.

Vi har ingen tro på strømlinjeformede arbeidsplasser. Kreativ frihet og muligheten til å påvirke egen arbeidsdag, sette dagsorden og styre utviklingen av selskapet, det er mener vi viktigere enn å følge opptråkkede stier. Initiativ og engasjement er hardkodet i ryggraden vår og har skapt en sterk og inkluderende kultur.

Vi har alltid trodd på verdien av å lytte til ulike stemmer og kombinere perspektiver. Vår erfaring er at det gir de beste resultatene. Noen kaller det tverrfaglige team, andre foretrekker å kalle det kryssfunksjonelle team. Uansett handler det om å sette nysgjerrige folk med ulik kompetanse sammen og la de utfylle hverandre. I Bekk har vi en fin bredde av folk med sammensatte egenskaper.

  • Noen har evnen til å omgjøre idéer til faktiske løsninger, til å uttrykke kompliserte konsepter gjennom funksjoner, algoritmer og uttrykk. Kunsten å kunne kode. Vi som ikke har denne evnen ser gjerne på disse med beundring og en viss misunnelse. Teknologene i Bekk er både ingeniører og håndverkere - på en og samme tid. De er generalister og spesialister, frontend-teknologer og fullstack-teknologer. Og noen går all in på backend. Hard core. Felles for alle er nysgjerrighet, lagånd og vilje til å flytte grenser.

  • Designere kommer i mange valører. I Bekk finner du nesten alle. Som selskap lager vi digitale tjenester som lever lenge og gir mening i vanlige folks hverdag. Samtidig skal løsningene realisere forretningsstrategier, innfri kommersielle mål, styrke merkevarer og skape oppmerksomhet, flyt og gode opplevelser. Det krever - og gir rom for - ulike designprofiler. Vi er ikke så opptatt av titler, men hos oss finner du designere som kan faget sitt, enten det er utvikling av visuelle identiteter, interaksjonsdesign, tjenestedesign eller konsept- og produktutvikling.

  • En stor del av hverdagen til alle som jobber i Bekk handler om å gi råd, i små og store spørsmål. Men noen gir mer råd enn andre. For noen består dagene i sin helhet av overordnede spørsmål rundt digitalisering, skydrift, strategi, forretningsmodeller og lønnsomhetsvurderinger. Og hvordan legge forholdene til rette for innovasjon og omstilling, gjerne med utgangspunkt i det digitale. Ofte handler det om å løse problemer gjennom å se helheten - og sammenhenger. Verden forandrer seg, og virksomheter må forandre seg tilsvarende. For å få til det trenger de gode råd.

  • Nær sagt alle prosjekter trenger noen som holder i tømmene. De trenger noen som smører maskineriet og sørger for at arbeidet går framover. Prosjektledernes jobb er å vise vei, legge til rette og holde kontroll. I Bekk har mange av prosjektlederne bakgrunn som utviklere og er selv rå på teknologi. Andre har en tydeligere kommersiell profil og jobber med å lede krevende strategi- og effektiviseringsprosjekter, mens noen har et ståsted i digital produktutvikling og ledelse av kreative prosesser. Hver leder til hver sin oppgave. Kjennetegnet er at de er over snittet gode på struktur, å sette mål, involvering, rammebetingelser og kanskje det viktigste: gjøre andre gode.