Den Norske Opera & Ballett

Fra teppefall til stående applaus

Sammen med Bekk har Operaen løftet sin digitale satsning ut av miseren, og inn i det gode selskap.

Ballettdanser i Den Norske Opera og Ballett

Første akt

I 2012, da Bekk inntok Operaens digitale scene, var det lite å juble for. I stedet for kjøpevillige publikummere var det heller utfordringene som sto i kø; billettkjøp i digitale kanaler hadde store mangler, billettsystemet var ustabilt og leverandørsituasjonen uoversiktlig. Men de kommende forvandlingene skulle vise seg å skape en dramatisk oppsving, og fremme Operaens digitale tilstedeværelse.

Operaen skjermbilder

Andre akt

Publikum har vært primærdriveren for alle valg, både når det gjelder design og ved strategiske veiskiller. Det er tross alt deres behov og opplevelse av tjenesten som skal vektlegges, og ikke Operaens. Deres jobb er å levere gnistrende forestillinger. Inspirert av teaterets dramaturgi, ønsket vi å gi de besøkende en opplevelse som stod i stil til Operaen. Designfasen ble derfor viet store ressurser. Målet var å skape et emosjonelt engasjement for å drive billettsalget, og samtidig prioritere brukervennlighet. Gitt den brede målgruppen måtte brukervennligheten treffe både den unge og digitalt erfarne, samt seniorer med liten digital erfaring. Siden oppfyller da naturligvis det nasjonale kravet til Universell utforming.

Operaen skjermbilder på mobil

Grand finale

En fremragende kulturinstitusjon er ikke redd for å legge lista høyt, og målsetningen for Operaen var 80 % nettandel på billettsalg. I dag kan operaen.no vise til 84% nettandel og konverteringstall som får selv de mest rutinerte digitale hodene til å snurre. Operaen er i verdenstoppen på konvertering i digital kanaler, og kan sammenlignes med Amazon, som går for å være best i verden på nettopp netthandel og konvertering.

Operaen skjermbilde på Mac
84%
nettandel av billettsalg

The show must go on

Forståelse er forutsetningen for enhver fremdrift. Derfor snakket vi med folk i foajeen før og etter forestillinger for å forstå og imøtegå deres behov. Folk som ikke går i operaen har vi også lyttet til, for å lære mer om hvilke virkemidlene som kan iverksettes. I tillegg ble det gjennomført kvalitative og kvantitative tester i forkant, under og etter lansering.

Operaen.no fremstår moderne, føles gjennomtenkt og oppleves som svært brukervennlig. Resultatet har gitt avkastning i form av både økt salg samt andre kvantitative resultater. Undersøkelser har også vist svært forbedret kundeopplevelse generelt.
Magne Bjella, Leder Nye Medier, Den Norske Opera & Ballett
Les også om:

Aerodynamisk samarbeid

Bekk har bistått Norwegian med å realisere og styrke sin vekststrategi gjennom implementering av viktige og nødvendige strategiske tiltak som skal holde selskapet flyvedyktige i lang tid.

To reisende ved Norwegian skranke