Tjenester som forenkler og forbedrer hverdagen

Det kan ha vært rett etter at din førstefødte kom til verden. Da du søkte råd i jakten på en ny jobb. Om du har gått arbeidsledig og trengt litt ekstra støtte i hverdagen.

Bruker av NAV sine tjenester

I løpet av livet vil de aller fleste utvikle et forhold til NAV, og i det øyeblikket blir gode digitale tjenester en viktig faktor. Dagens brukere har høye forventninger til hvordan de kommuniserer med offentlige etater, og det forventes at dette kan gjøres digitalt. Løsningene skal være enkle og lett tilgjengelige. Bekk har gjennom flere år jobbet tett med NAV for å lage gode tjenester som møter disse forventningene.

Fra dag én har Bekk vært en sterk pådriver for å få NAV til å bruke smidig metodikk med fokus på brukernes behov. Det innebærer blant annet å samle de riktige ressursene til rett prosjekt, og hele tiden søke etter nye, smarte arbeidsmetoder. NAV selv skal ha ros for å gi oss lov til å kjøre ut piloter av prosjekter under arbeid, og lære fortløpende av tilbakemeldingene som kommer underveis.

Designer ved arbeidsbord på NAV

Forenkler hverdagen

Det er ingen hemmelighet at NAV lenge har slitt med omdømmet, men mange glemmer at mye også har blitt gjort riktig. En av tingene NAV sine tjenester gjør aller best, er å lette på trykket. Det siste personer i krevende situasjoner trenger, er å forholde seg til papirtunge organisasjoner som kun snakker flytende byråkrati.

"Ved å digitalisere NAV, gjør vi hverdagen enklere for personer som har begrenset med tid, krefter og ressurser, eller en kombinasjon av alle tre. Dette igjen letter på trykket til de ansatte, som nå kan konsentrere seg om å være rådgivere, og ikke ´papirpushere´", sier Aksel Nilsen Huser, prosjektleder i Bekk

I samarbeid med NAV skaper vi verdier det ikke er lett å måle i kroner og øre. Følelsen av å gjøre hverdagen enklere for så mange mennesker, mange i en av sine aller tyngste perioder i livet, er for oss helt ubetalelig.

Lær mer om hva vi har gjort og hvordan vi jobber med NAV:

Hva har vi gjort?

Bekk har gjennom mange år jobbet tett med NAV for å lage gode apper og tjenester som forenkler hverdagen. Eksempler på dette er tjenester som å søke om foreldrepenger, dagpenger, innsyn i egen sak og Ditt NAV.

For hvem?

Hele den norske befolkning. Rubbel og bit, gammel og ung, ufør eller arbeidsfør.

Noen løsninger verdt å nevne

Ditt sykefravær, Sykemelding og Tips til jobbsøkerne

Les også om:

Pushwagnesizer: En tverrfaglig reise

I samarbeid med Grafill, fikk Bekk være med å konseptualisere temaet for årets ED Awards, «Making new connections». Målet var å skape en unik opplevelse for de besøkende ved å forene design og teknologi.