Speil, speil på veggen der

New York, Berlin, Tokyo, Paris, London, Sao Paulo. Og lille Oslo.

I nærmere 50 byer verden rundt har Microsoft opprettet sentre for å demonstrere bruk av ny og innovativ teknologi for virksomheter og nærlingsliv. September 2019 var det Oslo sin tur.

I forbindelse med oppføringen av Microsofts teknologisenter i Bjørvika fikk Bekk oppdraget med å utvikle konsept og design for en «brand wall» som skulle pryde inngangspartiet. En grå og ubehandlet betongvegg skulle gis liv og bidra til å sette stemning til besøkende til teknologisenteret.

– Bekk ble hentet inn fordi vi stod fast i prosessen i å lage et unikt og engasjerende display på branding-veggen til Microsoft Technology Center. Vi ønsket å kombinere det digitale og det menneskelige.
Kristian Heim, Microsoft Technology Center

Digital tvilling

Sammen med ansatte i Microsoft og interiørarkitekter i Zinc utviklet vi konseptet «digital tvilling», en abstrakt bro mellom det fysiske og det digitale. Konseptet spiller på tverr-virkelighetsmiljøer og speilmodeller, med fysiske materialer som immiterer digitale grensesnitt.

Løsningen ble bygget med en kombinasjon av reflekterende og ikke-reflekterende folie. Summen skaper et underlig speilbilde, et mønster som minner om to dimensjoner som møtes: én fysisk og én digital.

Utmerkelser: Behance, featured work in Surface Design

Les også om:

Bank går nye veier

De siste tiårene har vist at ny teknologi endrer hele bransjer og selskaper. SpareBank 1 er ikke noe unntak.