BEKK er et faglig sterkt og kreativt drevet selskap, spesialisert innen rådgivning, teknologiutvikling og design.

I vår tid er teknologi dypt integrert i selve kjernen av samfunnet. En kompleks og effektiv infrastruktur som legger premissene for hvordan vi lever, presterer og kommuniserer. Det forventes oppetid. Høy fart og evig flyt. Marginene for feil er små, forventningene stratosfæriske. Bare de med en dyp forståelse for både teknologi, strategi og menneskelige behov vil klare å skille hva som er essensielt og ikke.

Utviklere som konverterer big data til big business gjennom avansert maskinlæring. Kloke hoder som lager strategier, og forvandler forretningsmål til digitale produkter som gir nye muligheter og nye inntekter. Rå designere med øye for visuell perfeksjon og interaksjon du ikke trenger å tenke på.

Digitale løsninger for Norges kanskje viktigste virksomhet

Sammen med NAV lager vi tjenester for hele den norske befolkningen, for gammel og ung, for deg og meg.

NAV

Digital merkevarebygging

Da nye bi.no skulle lanseres, trengte skolen en partner for å rendyrke design og digital merkevarestrategi.

Handelshøyskolen BI

En superduper app!

Sammen med NRK har vi utviklet barnas kuleste app. Populær er den også, med hele 2,6 millioner besøk hver uke.

NRK

Fra teppefall til stående applaus

Sammen med BEKK har Operaen løftet sin digitale satsning ut av miseren, og inn i det gode selskap.

Den Norske Opera & Ballett

Internasjonal vekst i Norwegian

BEKK er stolte av å ha vært med i en fase hvor Norwegian har realisert og styrket sin vekststrategi.

Norwegian

Hva skal til?

Vi har alltid trodd på verdien av å lytte til ulike stemmer og kombinere perspektiver. Vår erfaring er at det gir de beste resultatene. Noen kaller det tverrfaglige team, andre foretrekker å kalle det kryssfunksjonelle team. Uansett handler det om å sette nysgjerrige folk med ulik kompetanse sammen og la de utfylle hverandre. I BEKK har vi en fin bredde av folk med sammensatte egenskaper.

  • Noen har evnen til å omgjøre idéer til faktiske løsninger, til å uttrykke kompliserte konsepter gjennom funksjoner, algoritmer og uttrykk. Kunsten å kunne kode. Vi som ikke har denne evnen ser gjerne på disse med beundring og en viss misunnelse. Teknologene i BEKK er både ingeniører og håndverkere - på en og samme tid. De er generalister og spesialister, frontend-teknologer og fullstack-teknologer. Og noen går all in på backend. Hard core. Felles for alle er nysgjerrighet, lagånd og vilje til å flytte grenser.

  • Designere kommer i mange valører. I BEKK finner du nesten alle. Som selskap lager vi digitale tjenester som lever lenge og gir mening i vanlige folks hverdag. Samtidig skal løsningene realisere forretningsstrategier, innfri kommersielle mål, styrke merkevarer og skape oppmerksomhet, flyt og gode opplevelser. Det krever - og gir rom for - ulike designprofiler. Vi er ikke så opptatt av titler, men hos oss finner du designere som kan faget sitt, enten det er utvikling av visuelle identiteter, interaksjonsdesign, tjenestedesign eller konsept- og produktutvikling.

  • En stor del av hverdagen til alle som jobber i BEKK handler om å gi råd, i små og store spørsmål. Men noen gir mer råd enn andre. For noen består dagene i sin helhet av overordnede spørsmål rundt digitalisering, skydrift, strategi, forretningsmodeller og lønnsomhetsvurderinger. Og hvordan legge forholdene til rette for innovasjon og omstilling, gjerne med utgangspunkt i det digitale. Ofte handler det om å løse problemer gjennom å se helheten - og sammenhenger. Verden forandrer seg, og virksomheter må forandre seg tilsvarende. For å få til det trenger de gode råd.

  • Nær sagt alle prosjekter trenger noen som holder i tømmene. De trenger noen som smører maskineriet og sørger for at arbeidet går framover. Prosjektledernes jobb er å vise vei, legge til rette og holde kontroll. I BEKK har mange av prosjektlederne bakgrunn som utviklere og er selv rå på teknologi. Andre har en tydeligere kommersiell profil og jobber med å lede krevende strategi- og effektiviseringsprosjekter, mens noen har et ståsted i digital produktutvikling og ledelse av kreative prosesser. Hver leder til hver sin oppgave. Kjennetegnet er at de er over snittet gode på struktur, å sette mål, involvering, rammebetingelser og kanskje det viktigste: gjøre andre gode.

Egne ting

Ikke alt handler om å gjøre ting for kunder. Noe gjør vi for moro skyld. Fordi det også er viktig. Lek er en kilde til nye idéer, til læring og nye måter å løse problemer på. Ikke alt er like samfunnsnyttig, men gøy er det. Her er noen eksempler på hva kreative sjeler får til når de vil.

Tunge Tweets

Lei av å tweete fra smarttelefonen? Finn frem noen ledninger, loddebolt og oldefars gamle skrivemaskin. Houston, we have a kvitremaskin.

Synthesize matters

I BEKK verdsetter vi asymmetri. Idéer som utfordrer, tankevekkende meninger og skjulte talenter er en del av hverdagen vår. Ting som holder humøret oppe og kjedsomheten nede. Ting som å bygge en synthesizer.

Ukulelekopter

Hvordan lage drømmeinstrumentet for musikkinteresserte teknologer.

Enkelte trives med stadig nye oppgaver, mens andre ønsker å spesialisere seg innenfor et fagfelt.